Checks-and-tests

Preverjanja in testi

Zdravstveni pregledi dojenčka
V prvem letu življenja se pri dojenčku opravi vrsta testiranj, s katerimi se preveri, ali se zdravo razvija. Pregledovanje novorojenčka se začne skoraj takoj. V 1. in 5. minuti po rojstvu zdravstveno osebje opravi oceno po Apgarjevi lestvici, in sicer mišični tonus, srčni utrip, vzdražljivost, barvo kože in dihanje. Vaš dojenček je po Apgarjevi lestvici ocenjen z ocenami od 1 do 10. Običajno vam pri tem ni treba skrbeti, saj večina dojenčkov dobi ocene 7 ali več, kar pomeni, da je dojenček zdrav.

Pregledi dojenčka
V 3 dneh po rojstvu se preveri splošno zdravje vašega dojenčka, vključno z njegovimi očmi, srcem, boki in pri dečkih moda. V tem obdobju je stehtan, saj lahko vaš zdravstveni delavec tako kasneje spremlja njegov napredek in pridobivanje telesne teže.

Med 5. in 8. dnem bo pri vašem dojenčku opravljen presejalni test, s katerim se preveri prisotnost nekaterih redkih zdravstvenih stanj, ki jih je najbolje odkriti in zdraviti zgodaj, vključno s cistično fibrozo in fenilketonurijo (PKU).

Zaradi zgodnjega ugotavljanja in zdravljenja morebitnih težav s sluhom se pri novorojenčku opravi tudi test sluha, in sicer lahko pred odpustom iz porodnišnice ali pa v prvem mesecu po rojstvu. Test je hiter in enostaven, opravi pa se lahko tudi, ko vaš dojenček spi.

Med 6. in 8. tednom se opravi še en sklop testiranj za oceno razvoja. Med njimi so pregledi oči, srca, kolkov, višine, telesne teže, obsega glave ter gibanja rok in nog.

Cepljenja do 1. leta starosti
Pri 2, 3, 4 mesecih in pri 1. letu starosti bodo pri vašem dojenčku rutinsko opravljena cepljenja za zaščito pred resnimi boleznimi, kot so tetanus, oslovski kašelj, davica, hemofilus influence b in otroška paraliza. Več lahko preberete v članku o cepljenju.​​​​​