Breastfeeding overview

Dojenje

Dojenje
Dojenje je nedvomno najboljše. Ko ga vaš dojenček obvlada, poteka hitro in je priročno. Vendar pa dojenčki pri učenju dojenja potrebujejo nekoliko pomoči in od vas se ne pričakuje, da boste nagonsko vedeli, kako ga naučiti. Učenje zahteva čas in potrpljenje in pogosto prihaja do težav. Večino težav pa lahko premagamo in zaradi koristi dojenja za vašega dojenčka velja vztrajati.

V tej rubriki je zajetih mnogo vidikov dojenja, od osnov dojenja do tega, zakaj je mleko tako koristno. Obravnavani so tudi pomen vaše prehrane za dojenčkovo, najpogostejše težave pri dojenju in rešitve, ki jih boste morda uporabljali, ko ga bosta z dojenčkom obvladala.​​